Sdružení pro Místní Správu

ARCHIV

Změna územního plánu Z2883 – nejhorší rozhodnutí ZHMP pro „východ Prahy“

V létě loňského roku vstoupil do tzv. společného jednání návrh změny územního plánu Z2883. Tento návrh v oblasti Dolní Počernice jih a Dubeč sever devastuje platný územní i nový metropolitní plán. V rozporu se zákonem ničí vysoce kvalitní ornou půdu, instaluje komerční zónu do nezastavitelného území a izolační pás zeleně mezi obytnou zástavbou a budoucí dálnicí D0 SOKP511 nahrazuje zástavbou průmyslovou.

Pro kvalitu života v okolní obytné zástavbě je nutné, aby dosavadní citlivě navržená a platná koncepce řešení zůstala zachována.  

ke stažení

soubor připomínek SMS k řízení zahájeném 
23. června 2021 OUR MHMP