program

pro média

aktuálně

partneři

podpořte nás

kontakt

PODPOŘTE NÁS

Pro dary v hodnotě  do 1000,- Kč není  nutno uzavřít  smlouvu o posktnutí  daru.

 

Dar politické straně lze odečíst od základu daně dle ustanovení § 20, odst. 8. zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.

 

Chcete-li podpořit naši stranu částkou  vyšší  než 1000,- Kč, prosím, vyplňte a vytiskněte si návrh darovací smlouvy:

 

Dar, prosíme, poukažte na transparentní účet SMS:

 

FIO banka: 2301490153 / 2010

 

 

 

 

Pokud s obsahem darovací smlouvy souhlasíte, doplňte do ní, prosíme, identifikaci dárce a darovanou částku, vytiskněte dvě vyhotovení, podepište a zašlete na adresu:

 

Sdružení pro Místní Správu,
Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9
.

 

Obratem Vám zašleme námi potvrzený výtisk zpět.

 

DAROVACÍ SMLOUVA

KE STAŽENÍ

 

 

zobrazit detail účtu

 

webdesign: JanAltonDesign 2018