program

pro média

aktuálně

partneři

podpořte nás

kontakt

Praha rozumem i srdcem

 

Volební program pro volby do ZHMP 2018

Evropská koalice pro Prahu (EKP) občanům hlavního města nabízí nejen kvalitní komunální program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. Jsme přesvědčeni, že v těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakkoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na Západ i do Evropy!

 

EKP staví na myšlence spolupráce a smíru ve veřejném prostoru. Občané Hlavního města Prahy si zaslouží, aby ti, kdo je zastupují a kdo město z jejich vůle spravují a reprezentují, prováděli politiku vycházející z historicky prověřených hodnot evropské kultury a civilizace, orientovanou na svobodu a demokracii s vysokou mírou odpovědnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti, inspirovanou dobře fungujícími modely západoevropských metropolí a zohledňující především společné potřeby obyvatel města a jejich korporací. EKP pro tento styl politiky zdůrazňující etické aspekty bude získávat spojence v širokém spektru společnosti.

 

EKP chce vrátit Pražanům důvěru v jejich zastupitele. O současnosti a budoucnosti Prahy musí rozhodovat lidé, kteří v minulosti nezklamali a jsou morálně nezpochybnitelní.  Magistrát se nesmí stát účelovým zařízením vlivových skupin v zákulisí a zastupitelstvo arénou, kde spolu soupeří různé privátní zájmy.  Pražská radnice nechť je místem, kde uvážliví lidé poctivě hledají řešení problémů nejen nás současníků, ale i budoucích.  Naslouchají při tom názorům respektovaných odborníků ještě pozorněji než momentálnímu veřejnému mínění. Jsme přesvědčeni, že koaliční způsob správy veřejných věcí, osvědčený v mnoha evropských metropolích, je i pro Prahu ten nejlepší.

 

Problémy Prahy úzce souvisí s životem v ostatních regionech České republiky i v jiných evropských zemích. Praze vévodí pražský Hrad, největší stavební komplex tohoto typu v Evropě, kdysi sídlo českých knížat a králů. Bez této dominanty si Prahu nelze představit. Budeme hledat cesty k posílení vztahu města s tímto centrem státu. Proto program EKP má prvky zaměřené specificky na národní  i proevropský kontext. Žádná ze stěžejních programových oblastí Prahy není řešitelná bez souvztažnosti k ostatním evropským zemím a Evropské unii. Nejde však o pouhé kopírování EU a jejích členských států, nýbrž naopak o uplatnění nových přístupů a souvislostí evropské integrace v podmínkách Prahy. Prahu je nutno vybudovat pro její obyvatele jako jedno z nejatraktivnějších měst Evropy!

 

PRAHA – SRDCE EVROPY

Praha bývala hlavním městem Svaté říše římské a naším cílem je, aby se i dnes stala skutečným srdcem Evropy, a to jak po stránce kulturní a duchovní, tak i po stránce politické a ekonomické. V uplynulých desetiletích se jistě podařilo mnoho dobrého a my si toho vážíme. Přesto před sebou máme ještě hodně práce. Praha musí dobudovat svou základní dopravní infrastrukturu, zkvalitnit veřejnou správu, více investovat do vzdělávání a podpořit inovace a transfer technologií. Chceme usilovat o přesun významných evropských institucí do Prahy i o to, aby Praha měla silné slovo v Bruselu.

 

DŮVĚRYHODNÁ RADNICE – STABILNÍ PLÁNY

Nízká důvěra obyvatel Prahy k politickému vedení pražské samosprávy i příznačná korupční pověst pražské veřejné správy patří k největším problémům našeho hlavního města. Například podle výzkumu Economist Intelligence Unit posouvá Prahu až na 60. místo mimo jiné právě špatná pověst v oblasti korupce. Chceme nabídnout účast v komisích pro významné veřejné zakázky odborníkům i zástupcům veřejnosti. Důvěru k radnici zvýšíme maximální otevřeností, srozumitelným a úplným informováním o průběhu jednání rady i zastupitelstva. Chceme zpřehlednit a veřejnosti otevřít dlouhodobě neefektivní a nepřehledný systém rozhodování o inevstičních akcích města. Pro velké investiční akce přesahující horizont jednoho volebního období budeme hledat co nejširší politickou a veřejnou podporu.

 

PRAHA PRO LIDI – KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Naší vizí je, aby se Praha stala moderní evropskou metropolí s kvalitními službami pro své občany a ideálním místem pro rodinu. Urychleně proto zahájíme výstavbu trasy D na Písnici, podpoříme výstavbu nových tramvajových tratí i cyklostezek. Chceme vybudovat moderní koncertní halu pro Prahu a okolí a revitalizovat areál Stromovky a holešovického Výstaviště, aby se stal skutečným místem oddechu a rekreace pro všechny Pražany. Úspěch a prosperita Prahy závisí na vzdělání jejích obyvatel. Budeme proto investovat do pražských škol i učitelů. Stárnutí obyvatel Prahy je jev, před nímž nebudeme zavírat oči. Rozšíříme proto sociální služby pro seniory se zahrnutím zdravotní péče v městských zařízeních. Ke službám pro seniory budeme přistupovat na principu aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

NAŠE PRIORITY PODLE OBLASTÍ SPRÁVY MĚSTA

 

Doprava

 • Praha jezdí na elektřinu (nebo plyn)
 • Metro na Písnici, rychlodráha na letiště!
 • Praha jezdí po kolejích
 • Dostatek parkovacích míst pro domácí, Park & Ride pro návštěvníky
 • Signál pro mobilní telefony v celém metru
 • Obchvat okolo Prahy – tranzitní doprava do města nepatří!

 

Životní prostředí, městská infrastruktura a rozvoj města

 • Více nových parků v Praze, méně zanedbané zeleně
 • Zelené oázy města
 • Systém integrovaných relaxačních zón
 • Výstaviště pro odpočinek, výstavy do Letňan
 • Pražská voda a energie zpět Praze!
 • Inteligentní řízení vodovodní sítě pro snížení ztrát
 • Kanalizace ve všech částech Prahy
 • Stabilní a srozumitelný územní plán
 • Praha sídlem mezinárodních institucí

 

Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení

 • Byty a služby v Praze pro mladé i seniory
 • Zvýšení dostupnosti bytů
 • Nájemní obecní byty pro potřebné
 • Nové obecní byty pro učitele, strážníky a hasiče
 • Podpora rodinám a mateřským centrům
 • Podpora aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
 • Koordinátoři systému integrované podpory seniorů v metropoli
 • Sociální i zdravotní péče ve všech městských zařízeních
 • Konec předražených ubytoven – konec obchodu s chudobou!
 • Praha bezbariérová a vstřícná k potřebným
 • Stop rizikovému zadlužování lidí

 

Školství, výzkum a inovace

 • Praha evropským centrem výzkumu, vzdělanosti a inovací
 • Praha – město inovací, vědy a výzkumu
 • Podpora pořádání mezinárodních vědeckých kongresů a symposií
 • Zavádění nových technologií – přivést občany blíže městu
 • Investice do učitelů i škol z městského rozpočtu
 • Mateřské a základní školy v těsné blízkosti bydliště

 

Bezpečnost

 • Metropolitní policie pro Prahu
 • Známe svého strážníka
 • Centrum města zpátky Pražanům
 • Kamerové systémy a osvětlení zaměřené na zóny výskytu bezpečnostních incidentů
 • Bezpečná Praha pro naše děti
 • Inspirujme se nejbezpečnějšími městy

 

Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch

 • Praha – Evropské město kultury
 • Nová koncertní síň nejen pro Prahu
 • Praha plnící závazky plynoucí ze zápisu na seznam světového kulturního dědictví
 • Oživíme centra městských částí a čtvrtí
 • Systematická podpora amatérského i profesionálního umění
 • Podpora mezinárodních ekumenických setkávání mladých lidí
 • Transparentní grantová a dotační podpora sportu a tělovýchovy, otevřený dialog se sportovními svazy a kluby
 • Praha zvládající cestovní ruch dle evropských standardů

 

Finance, řízení a ekonomika města

 • Rozpočtu budou Pražané lépe rozumět
 • Informace o investičních akcích – přehledně a srozumitelně
 • Důvěryhodná a otevřená on-line radnice
 • Zadlužená Praha musí lépe hospodařit
 • Stop radnicím za miliardy
 • Transparentně s obecním majetkem – konec nevýhodných prodejů
 • Spravedlivá hotelová daň
 • Veřejné zakázky na základě skutečných soutěží
 • Evropské dotace pro inovace
 • Politici nebudou placeni dvakrát
 • Odborné řešení problémů Prahy, odborníci a zástupci odborných spolků do výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy
 • Správa města sloužící především lidem (S občany Prahy mluvíme přímo!)
 • Metropolitní rada pro Prahu a Středočeský kraj
 • Sněm starostů a vzájemný respekt města a jeho částí

 

 

webdesign: JanAltonDesign 2018

kompletní program ke stažení