program

pro média

naši kandidáti

aktuálně

partneři

Eurovolby

podpořte nás

kontakt

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. - kandidát za Evropská koalice pro Prahu a lídr kandidátky Dolní 2018 upozorňuje, že nestačí populisticky hlásat, rychlé dokončení Silniční okruh kolem Prahy. Je potřeba ho dokončit správně, tj. například včetně nezbytných protihlukových opatření k ochraně těch, kolem nichž má vést. Problémy jedné městské části nelze řešit na úkor jiné. EPK a Dolní 2018 na detaily nezapomínají!

 

 

Přístup samosprávy MČ Praha Dolní Počernice k  projektu stavby
okruhu části 511:

  • 19.3.2018 zastupitelstvo MČ vydalo požadavek na vyřešení mimoúrovňové křižovatky způsobem umožňující sjezd a nájezd na ulici Českobrodská a na doplnění protihlukových opatření vzhledem k území dolní Počernice-jih,
  • 25.7.2018 rada MČ vydala souhlasné stanovisko ve kterém požadavek zastupitelstva neuplatnila,
  • 17.9.2018 zastupitelstvo MČ hlasovalo o návrhu trvat na požadavku ze dne 19.3.2018 tento návrh podpořili pouze zastupitelé za tým DOLNÍ.

 

12. 03. 2019

 

Zastupitelstvo svojí většinou neschválilo náš návrh ohledně účasti naší zastupitelky na jednáních mezi MČ a ŘSD případně dalšími zainteresovanými stranami ohledně stavby dálnice SOKP 510 zkapacitnění (od Černého mostu po Běchovice) a dalších, která mohou vést ke zhoršení životního prostředí a kvality života v DP. Hlučnost SOKP 510 přitom soustavně překračuje hlukové limity 50/60dB a uvažovat o zkapacitnění z 88 tisíc aut na 120 tisíc a více je relevatní jen za prokazatelného dodržování hlukových limitů ze strany ŘSD a napojení stavby 510 na stavbu 511 (která ještě ani není schválena).

Zastupitelstvo nemá ani zájem účastnit se povolovacího procesu k dálnici 511 (od konce mostu přes Počernický rybník směrem na Říčany). Je lépe stavbu 511 ignorovat, dělat, že se nás netýká (nebo tomu nerozumíme a necháme to na tom odborníkovi, který svůj um už dal na odiv např. projektem impozantní stavby Jižní spojky). Nebo lépe je se tvářit, že většině občanů Dolních Počernic zkapacitněná 510 prospěje a stavba 511 jakbyset. Počernicím se uleví a 510, to je jen Vinice a pár křiklounů. Provoz na Štěrboholské radiále se jistě zmenší! Je to logické: Kdo by raději jezdil po Štěrboholské spojce bez náklaďáků, když se na 511 může mačkat mezi všemi náklaďáky Evropy? Je to sice delší, ale zato horší cesta! Jsme zdravá městská část Dálniční Počernice

#jsihluchýkřič

 

webdesign: JanAltonDesign 2018