Sdružení pro Místní Správu

PODPOŘTE
NÁS

Dar, prosíme, poukažte na transparentní účet SMS:

FIO banka: 2301490153 / 2010
Pokud s obsahem darovací smlouvy souhlasíte, doplňte do ní, prosíme, identifikaci dárce a darovanou částku, 
vytiskněte dvě vyhotovení, podepište a zašlete na adresu:
Sdružení pro Místní Správu, Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9.
Obratem Vám zašleme námi potvrzený výtisk zpět.

sms.praha@seznam.cz                                                                                                           www.dolni.eu@seznam.cz

zobrazit detail účtu

Kontakt

Ing.Pavel Vermach, Ph.D.
předseda SMS
Podnikatelská 539
190 11 Praha 9
sms.praha@seznam.cz
http://sms3000.cz  

Dary

Pro dary v hodnotě do 1000,- Kč není nutno uzavřít smlouvu o posktnutí daru.
Dar politické straně lze odečíst od základu daně dle ustanovení § 20, odst. 8. zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.
Chcete-li podpořit naši stranu částkou vyšší než 1000,- Kč, prosím, vyplňte​ a vytiskněte si návrh darovací smlouvy:

Facebook

Navštivte naše Facebookové stránky:
zde

Darovací smlouva

darovací smlouvu si můžete stáhnout
zde